Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań metodycznych zaplanowanych na bieżący rok szkolny. Pod poniższym linkiem znajduje się : 

HARMONOGRAM KONFERENCJI METODYCZNYCH 

 

Lp.

TERMIN

TEMAT

Współprowadzący/Instytucja

ADRESAT

typ szkoły/sieć

 

Prowadzący

dzień\godzina rozpoczęcia

1.       

09.10.2023r.

godz. 17:00

Wielkie tematy  dla małych ludzi czyli edukacja klimatyczna dzieci i młodzieży.

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Marta Jurasz

 

2.       

12.10.2023r.

godz.17.00

Budowanie współpracy z rodzicami uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Nauczyciele uczący obcokrajowców na wszystkich etapach edukacyjnych

mgr Ewa Babiarz

3.       

16.10.2023r.

godz.17.00

Kostki do gry i ich tajemnice.

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej

mgr  Joanna Popławska-Owczarz

mgr Halina Juraszczyk

4.       

19.10.2023r.

Jak planować realizację godzin z doradztwa zawodowego by  skutecznie wspierać uczniów w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych?

Nauczyciele doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Barbara Ormaniec

5.       

23.10.2023r.

Kostki do gry  na lekcjach matematyki.

Nauczyciele matematyki SP

mgr Halina Juraszczyk

mgr Joanna Popławska-Owczarz

6.       

24.10.2023r.

godz. 17.00

Diagnoza gotowości szkolnej w praktyce.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

 

mgr Ewa Michałowska

7.       

   24.10.2023r.

 godz. 17.00

  

Globalna szkoła-wyzwania w pracy z uczniem  z doświadczeniem migracji.

Nauczyciele uczący obcokrajowców na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

mgr Agnieszka Czernek-Krywult

8.       

24.10.2023r.

 godz. 17.00

 

Cyfrowe kompetencje Nauczycieli – teoria  i praktyka

Nauczyciele wszystkich etapów  edukacyjnych

 

mgr Bartłomiej Żywczak

9.       

26.10. 2023r.

godz. 17.00

Propozycje działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji antycznej.

Nauczyciele  historii, WOS, HiT oraz filozofii i etyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Grzegorz Laszczak

10.    

06.11.2023r.

godz.17.00

Zabawy i ćwiczenia , które ułatwiają dzieciom naukę czytania.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Joanna Popławska –Owczarz

11.    

09.11.2023r.

godz.17.00

Edukacja klasyczna na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele  uczący języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

mgr Ewa Babiarz

12.    

13.11.2023r.

godz. 17:00 

„Bajkowa matematyka” -zaproszenie do udziału w konkursie matematycznym  dla uczniów klas drugich szkół podstawowych.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Halina Juraszczyk mgr Joanna Popławska –Owczarz

13.    

14.11.2023r.

godz. 17.00

Storytelling na lekcji wychowawczej. O znaczeniu sztuki retorycznej w edukacji i wychowaniu.

Nauczyciele wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

14.    

16.11.2023r.

godz.17.00

Wolontariat szansą odkrywania i rozwijania potencjału kompetencyjnego  uczniów.

Nauczyciele doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Barbara Ormaniec

15.    

20.11.2023 r.

godz. 17:00

Matura z biologii-wymagania i wyzwania.

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

mgr Marta Jurasz

16.    

21.11.2023r.

godz. 17.00

„Przedszkolak na scenie”- praktyczne wskazówki dla nauczycieli przygotowujących dzieci do uroczystości, konkursów oraz przeglądów.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

mgr Ewa Michałowska

17.    

21.11.2023r.

godz. 17.00

Bezpieczeństwo w sieci: Poradnik dla Nauczycieli

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

 

mgr Bartłomiej Żywczak

18.    

23.11.2023r.

godz.17.00

Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym na lekcjach historii, WOS i HiT

Nauczyciele historii, WOS i Hit szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Grzegorz Laszczak

19.    

 27.11.2023r.

 godz. 17.00

 

Refleksje po pierwszej maturze z matematyki w czteroletnim liceum.

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.

mgr Halina Juraszczyk

20.    

28.11.2023r.

godz. 17.00

Projekt społeczny jako jedna z metod realizacji założeń podstawy programowej przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.

Nauczyciele uczący przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.

mgr Agnieszka Czernek-Krywult

21.    

05.12.2023r.

godz. 17.00

Krytyczne Myślenie w Sieci: Jak nauczyć Uczniów analizy źródeł Internetowych

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

 

mgr Bartłomiej Żywczak

22.    

07.12.2023r.

godz. 17.00

Trudności egzaminacyjne maturzystów w kontekście wyników krajowych.

Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

mgr Ewa Babiarz

23.    

12.12.2023r.

godz. 17.00

Kompetencje kluczowe wczoraj i dziś, czyli o edukacji w starożytności i inspirowaniu współczesnego nauczyciela.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

24.    

14.12.2023r.

godz. 17.00

Jak uczyć historii, WOS i HiT  z wykorzystaniem zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

Nauczyciele historii, WOS i Hit szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Grzegorz Laszczak

25.    

08.01.2024r.

Godz. 17:00

Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej -dobre praktyki.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Michałowska

mgr Marta Jurasz

26.    

16.01.2024r.

godz. 17.00

Praca profilaktyczno-wychowawcza z uczniem wykazującym tendencję do zachowań destrukcyjnych (samookaleczenia,               zaburzenia odżywiania)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

mgr Dariusz Lukas psycholog w VI LO im. Armii Krajowej  w B-B

27.    

16.01.2024r.

godz. 17.00

 

 

Rola grywalizacji w doradztwie zawodowym i nauczaniu wybranych przedmiotów zawodowych

 

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

mgr Agnieszka Czernek-Krywult

mgr Barbara Ormaniec