Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w organizowanych przez nasz Ośrodek formach doskonalenia prosimy o uzupełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego, podpisanie i odesłanie w formie elektronicznej na adres bbodn@mzo.bielsko.pl:

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

Formularz zgłoszeniowy (wersja PDF)