Prezentacja z webinarium zorganizowanego przez dr Lidię Adamczyk-Jóskow dotyczącego zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej  wspierających zdalne nauczanie.

Prezentacja z webinarium pod tym samym tytułem prowadzonym przez dr Lidię Adamczyk-Jóskow

Niniejszy poradnik powstał jako materiał pomocniczy do nauki obsługi platformy ZOOM przeznaczonej do wspierania zdalnego nauczania.