Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Bielski Model Wspomagania Pracy Szkół

Głównym założeniem bielskiego modelu wspomagania pracy szkół jest ukierunkowanie na pracę z konkretną szkołą lub inną placówką edukacyjną i wspieranie jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów.

     

Istota innowacyjności bielskiego modelu

W latach 2014-2016 realizowany był w naszym mieście pilotaż nowego systemu wspomagania pracy szkół, który został stworzony w oparciu o wnioski i rekomendacje projektu systemowego. W pierwszym roku pilotażu (etap jakościowy) 2014/2015 do wspomagania przystąpiło dobrowolnie 9 placówek. Drugi rok pilotażu 2015/2016 miał charakter ilościowy – przystąpiły do niego 43 placówki. W toku realizacji tych dwóch etapów przygotowany został model wspomagania wraz z zestawem dokumentów umożliwiających jego systemową realizację z zachowaniem najwyższej jakości. W roku szkolnym 2016/2017 procesowym wspomaganiem objęto 78 placówek.

Najważniejszym etapem procesowego wspomagania jest w naszym mieście diagnoza potrzeb danej placówki, z której wynika określony obszar do rozwoju determinujący przygotowanie odpowiedniej, spersonalizowanej oferty doskonalenia. Każda placówka przystępująca do wspomagania, uczestniczy w cyklu  4 warsztatów i  konsultacji  wdrożeniowych pomiędzy. Cały proces szkoleniowy realizuje jeden trener, który w porozumieniu z Samorządowym Organizatorem Rozwoju Edukacji  planuje, nadzoruje i dba o jakość wdrażania konkretnych rozwiązań dydaktycznych gwarantujących realne podniesienie jakości pracy placówki w ramach zdiagnozowanego obszaru do rozwoju.

Pomiar sukcesu

Miarą sukcesu modelu jest coraz większe zainteresowanie placówek dobrowolnym przystąpieniem do wspomagania (deklarację przystąpienia do wspomagania w roku szkolnym 2016/2017 złożyło 78 placówek). Poza wskaźnikiem ilościowym, istotny jest aspekt jakościowy realizowanych wdrożeń. W toku dwuletniego pilotażu  powstał bowiem bank sprawdzonych w praktyce, scenariuszy zajęć  z różnych przedmiotów, bank gier i zabaw matematycznych tworzonych dla dzieci i przez dzieci, zajęcia otwarte z zakresu przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, katalog propozycji realizacji zajęć terenowych z edukacji przyrodniczej, Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków, projekty i raporty z ewaluacji wewnętrznej, modyfikacje regulaminów oceniania, wdrażanie wybranych technik Oceniania Kształtującego itp.

Wszelkie działania realizowane w ramach bielskiego modelu wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych są dokumentowane i dostępne po zalogowaniu na platformie: http://e-wspomaganie.edu.pl/