Przejdź do treści Przejdź do menu

Poniżej prezentujemy efekty procesowego wspomagania pracy przedszkoli:

  • IV Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków;
  • I Forum Edukacji Matematycznej Dzieci Młodszych.

Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna to wydarzenie, w którym bielskie przedszkola biorą udział od dwóch lat. Pomysłodawcami imprezy są nauczyciele i dyrektorzy dwóch placówek, którzy w praktyce wykorzystują wiadomości i umiejętności zdobyte podczas szkoleń procesowego wspomagania.

Celem Olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych oraz odporności emocjonalnej dzieci  6 –letnich. Wiedza i umiejętności, którymi wykazywały się dzieci podczas zabaw matematycznych stanowią podstawę do dalszej edukacji szkolnej.

https://eduportal.bielsko.pl/aktualnosci/iv-olimpiada-matematyczna-przedszkolakow

Nauczyciele zaangażowani w opracowanie zadań olimpijskich w poprzednim roku szkolnym za temat doskonalenia wybrali „Matematykę w połączeniu z muzyką”.  W bieżącym roku szkolnym obydwa przedszkola brały udział w pilotażowym programie matematycznym prowadzonym w oparciu o metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dzięki temu pracownicy przedszkola samodzielnie konstruowali gry i zabawy matematyczne,  korzystali  również z własnoręcznie przygotowanych pomocy.

Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna weszła już na stałe do kalendarza bielskich imprez edukacyjnych i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedszkoli biorących udział w procesowym wspomaganiu.