Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021 powstała w oparciu o:
  • kierunki polityki państwa wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • zadania BBODN wynikające z nowego systemu wspomagania szkół,
  • kierunki określone przez Kuratorium Oświaty,
  • zadania wskazane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
  • potrzeby i oczekiwania dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia,
  • indywidualne plany pracy pracowników pedagogicznych oraz współczesne osiągnięcia nauk pedagogicznych,
  • wyniki z analiz badań wewnętrznych,
  • wnioski z analizy ogólnopolskich oraz unijnych badań instytucji oświatowych; 
Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres:
bbodn@mzo.bielsko.pl
W zgłoszeniu należy podać: temat szkolenia, imię i nazwisko oraz  miejsce pracy.