W dniu 30 lipca 2020 r. BBODN w Bielsku-Białej otrzymał akredytację przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach