Przejdź do treści Przejdź do menu

DORADZTWO ZAWODOWE NA PROGU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

  • 22-09-2022 11:09
Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. W ramach realizacji tego kierunku nasz Ośrodek był dziś partnerem konferencji: „DORADZTWO ZAWODOWE NA PROGU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO” organizowanej przez Ochotniczy Hufiec Pracy. Wydarzenie to otwiera cykl działań, które będą podejmowane w ramach międzyresortowego porozumienia podpisanego w dniu wczorajszym przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Śląską Wojewódzką Komendą OHP. W dzisiejszej konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich Interesariuszy porozumienia. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w którego imieniu spotkanie otworzyła Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ewa Szymanek-Płaska.
Debaty, dyskusje, prezentacja wyników badań i refleksji w obszarze doradztwa zawodowego pokazały, że międzyresortowa współpraca w tym obszarze jest konieczna.
Bardzo cieszymy się, że BBODN będzie koordynował w tym zakresie zadania na terenie naszego Miasta.
W trakcie debaty nasz Ośrodek reprezentowały Panie: Lidia Adamczyk-Jóskow oraz Marzena Konik-Sporek, która pełnić będzie rolę Koordynatora w międzyresortowych działaniach z zakresu doradztwa.
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, z którą ściśle współpracujemy w obszarze doradztwa, reprezentowała w debacie Pani Wicedyrektor Agnieszka Książek.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim Panelistom i Uczestnikom za aktywny udział w konferencji i wskazanie kierunków dalszych działań.