Przejdź do treści Przejdź do menu

Dokąd zmierza edukacja post-covidowa na świecie?

  • 13-09-2021 11:47

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na webinarium pt.: „Dokąd zmierza edukacja post-covidowa na świecie?”, które odbędzie się we wtorek 21.09 o godz. 16:30 na platformie ZOOM. Spotkanie poprowadzi Pani Renata Marciniak - Doktor Nauk o Edukacji (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) oraz Doktor Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauki o Zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

 Streszczenie:

W chwili obecnej miliony dzieci wróciły do szkół czy to tradycyjnych czy online. Niektóre kraje prowadzą edukację hybrydową. Ale czy edukacja będzie taka sama jak przed pandemią? Eksperci różnych organizacji międzynarodowych jak np. OCDE (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), Światowe Forum Ekonomiczne jednomyślnie stwierdzają, że edukacja nie będzie już taka sama jak przed pandemią i nastąpią duże zmiany. Na te zmiany będzie miało wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą:

  • Aktywni uczniowie
  • Modele kształcenia
  • Nowe kompetencje
  • Technologia

 Podczas webinarium zostaną omówione powyższe czynniki oraz podane praktyczne przykłady ich efektów w edukacji w różnych krajach.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu za pośrednictwem formularza https://bbodn.edu.pl/formularz-zgloszeniowy przesyłanego na adres bbodn@cuw.bielsko-biala.pl