Współpraca BBODN z instytucjami

30-06-2020 13:22

Dziękujemy wszystkim instytucjom, wydawnictwom oraz stowarzyszeniom za owocną współpracę w roku szkolnym 2019/2020 i realizację wspólnych konferencji, warsztatów i seminariów