Jak efektywnie uczyć się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

28-11-2019 10:59

Jednym z obowiązkowych zadań wpisanych w statutową działalność ośrodków doskonalenia, jest procesowe wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych. W ramach tej działalności w dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej, odbyły się kolejne z cyklu warsztatów poświęconych kształtowaniu kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Warsztaty te poprowadził Krzysztof Ciurej - ekspert w obszarze Oceniania Kształtującego i Wspomagania szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów.