Instrukcja tworzenia kartkówek w narzędziu genial.ly oraz przykłady escape roomów

  • 13-11-2020 8:08
Obrazek newsa Instrukcja tworzenia kartkówek w narzędziu genial.ly oraz przykłady escape roomów
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją tworzenia kartkówek w narzędziu genial.ly oraz przykładami escape roomów stworzonych przez Panią Bogumiłę Malinowską, nauczyciela matematyki nauczyciel matematyki w Szkole Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord. Materiały te były prezentowane w ramach sieci współpracy nauczycieli matematyki koordynowanej przez Panią mgr Halinę Juraszczyk.
Materiały są dostępne po zalogowaniu pod adresem:
Logując się podajemy:
Login : adres e-mail, którym posługujemy się w dzienniku elektronicznym
Hasło: takie, jakim posługujemy się w dzienniku elektronicznym