Edukacja włączająca - szanse i ryzyko

24-01-2020 9:24

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców

5 lutego 2020 roku do kina Helios na godzinę 18.00

na spotkanie doskonalące w temacie:

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szanse i ryzyko

 

Jak zwiększać szanse  edukacyjne  wszystkich osób? 

W jaki sposób zapewniać  im warunki do rozwijania indywidualnego potencjału? 

Jakimi metodami umożliwiać im pełnię rozwoju osobistego  (na miarę własnych możliwości)?

Co zrobić, by ułatwić pełne włączenie w życie społeczne?

 

PRELEKCJI TOWARZYSZY POKAZ NIEZWYKŁEGO FILMU

„Sokół z masłem orzechowym”

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności do 3 lutego 2020 na adres:

bbodn@mzo.bielsko.pl