Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z dzisiejszego webinarium prowadzonego przez Panią mgr Ewę Babiarz pt. „Szkic krytyczny w szkole ponadpodstawowej”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konferencji!
Materiał dostępny po zalogowaniu pod adresem:
Logując się podajemy:
Login : adres e-mail, którym posługujemy się w dzienniku elektronicznym
Hasło: takie, jakim posługujemy się w dzienniku elektronicznym