Szkolenia dla Kadry Kierowniczej

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres:
bbodn@mzo.bielsko.pl
W zgłoszeniu należy podać: temat szkolenia, imię i nazwisko oraz  miejsce pracy.