Konferencje metodyczne

Potwierdzenie udziału w konferencjach prosimy przesyłać na adres bbodn@mzo.bielsko.pl  w zgłoszeniu podając: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę placówki.